VALPROATO NĖŠTUMO PREVENCIJOS PROGRAMA
EDUKACINĖ MEDŽIAGA IR PRODUKTO INFORMACIJA

NUOSTATOS IR SĄLYGOS

PRANEŠIMAS APIE ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMĄ

Šiame puslapyje nustatytos nuostatos ir sąlygos, reguliuojančios šio tinklalapio, kuriame pateikiama informacijos sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams (ypač nėščioms ir vaisingoms moterims) apie tinkamą vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos valproato, vartojimą. Apsilankydami šiame puslapyje Jūs įsipareigojate besąlygiškai vykdyti šias nuostatas ir sąlygas. Mes patariame reguliariai peržiūrėti šias nuostatas ir sąlygas, kadangi jos gali būti modifikuojamos be išankstinio įspėjimo.

1. Su šiuo tinklalapiu susijusi intelektinė nuosavybė

Šį tinklalapį sukūrė Sanofi-Aventis grupė (Paryžius, Prancūzija) ir jį valdo vienas iš patikimų jos kontraktinių partnerių. Šiame tinklalapyje pateikiami maketai ir visi komponentai, įskaitant prekių ženklus, logotipus ir domenų pavadinimus, yra saugomi intelektinės nuosavybės įstatymais ir priklauso Sanofi-Aventis grupei arba jos patikimam kontraktiniam partneriui, ir jų naudojimui būtina gauti išankstinį sutikimą.

Jokios šio tinklalapio sudedamosios dalys negali būti kopijuojamos, atkurtos, pakeistos, kartotinai paskelbtos, įkeltos, iškraipytos, perduodamos ar platinamos bet kokiu būdu ar bet kokioje laikmenoje, visiškai ar iš dalies, be išankstinio rašytinio Sanofi-Aventis grupės ar jos patikimo kontraktinio partnerio sutikimo (kaip aktualu). Tačiau Jūs galite atsisiųsti ir atspausdinti dokumentus (ar jų ištraukas), kuriuos Sanofi įkėlė į šį tinklalapį, ir kopijuoti juos asmeniniam naudojimui arba, jei esate sveikatos priežiūros specialistas, profesinei veiklai.

Sanofi-Aventis grupė ir jos filialai pasilieka teisę imtis teisinių veiksmų, jei bus pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės.

2. Skatinimo skirti vaistinius preparatus, pirkti vaistinius preparatus ar įsigyti Sanofi akcijas nebuvimas

Šiame tinklalapyje pateikta informacija nėra kvietimas skirti ar įsigyti Sanofi-Aventis grupės arba jos filialų siūlomų vaistinių preparatų. Informacija šiame tinklalapyje neturi būti laikoma kvietimu investuoti ir negali būti interpretuojama kaip reklaminis skelbimas, viešas siūlymas ar kvietimas užsisakyti, įsigyti ar valdyti Sanofi akcijas ar kitus vertybinius popierius, kuriuos išleido Sanofi ir (arba) jos filialai.

Jūs neturėtumėte naudoti čia pateiktos informacijos bet kokiai ligai diagnozuoti. Visada turite pasitarti su savo gydytoju.

3. Atsakomybės ribojimas

Sanofi-Aventis grupė siekia užtikrinti, kad šiame tinklalapyje pateikta informacija būtų tiksli ir atitiktų reikalavimus, kurių reikia laikytis skiriant ar vartojant nėštumo metu arba vaisingo amžiaus moterims vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra veikliosios medžiagos valproato arba valproato druskų. Vis dėlto Sanofi-Aventis grupė ir jos filialai negali garantuoti, kad šiame tinklalapyje pateikta informacija yra tiksli, išsami ir atspindi naujausius medicinos mokslo duomenis. DĖL TO IR ATITINKAMŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE SANOFI-AVENTIS GRUPĖ IR JOS FILIALAI, JOS DIREKTORIAI IR DARBUOTOJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMŲ) TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SUSIJUSIĄ, FIZINĘ IR (ARBA) PSICHOLOGINĘ ŽALĄ, KURI GALI ATSIRASTI DĖL TO, KAD INFORMACIJA ŠIAME TINKLALAPYJE NĖRA TIKSLI, IŠSAMI AR ATNAUJINTA DĖL SANOFI-AVENTIS GRUPĖS, JOS FILIALŲ, DIREKTORIŲ ARBA DARBUOTOJŲ APLAIDUMO, TYČINIŲ VEIKSMŲ AR ATSISAKYMO VEIKTI.
BE TO, ATITINKAMŲ ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMOSE RIBOSE SANOFI-AVENTIS GRUPĖ IR JOS FILIALAI, JOS DIREKTORIAI IR DARBUOTOJAI NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT (BE APRIBOJIMŲ) TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SUSIJUSIĄ, FIZINĘ IR (ARBA) PSICHOLOGINĘ ŽALĄ, KURI GALI ATSIRASTI DĖL TO, KAD TREČIOJI ŠALIS SUKČIAUDAMA PAKEITĖ ŠIAME TINKLALAPYJE ESANČIĄ INFORMACIJĄ, ARBA JEI KOMPIUTERĮ, KURĮ GALITE NAUDOTI PASIEKIANT ŠĮ TINKLALAPĮ, PAŽEIDĖ KOMPIUTERINIAI VIRUSAI, „TROJOS ARKLIAI“ ARBA KITOS KENKIMO PROGRAMOS.

4. Patvirtinimas

Jūs pripažįstate, kad (i) techniškai neįmanoma, kad šis tinklalapis neturėtų numatytųjų nuostatų, ir kad Sanofi-Aventis grupė negali prisiimti jokios atsakomybės už tai, (ii) dėl šių numatytųjų nuostatų gali būti laikinai negalima naudotis šiuo tinklalapiu ir kad ( iii) šio tinklalapio veikimą gali neigiamai paveikti Sanofi-Aventis grupės nekontroliuojamos sąlygos ir veikla, įskaitant (be apribojimų) perdavimo ir telekomunikacijų ryšius tarp Jūsų kompiuterio ir šio tinklalapio.

5. Teisinė informacija

Šis tinklalapis ir jo turinys yra reglamentuojami Prancūzijos įstatymais ir bet kokie su juo susiję ginčai priklauso atitinkamų Paryžiaus (Prancūzija) teismų jurisdikcijai.