VALPROATO NĖŠTUMO PREVENCIJOS PROGRAMA
EDUKACINĖ MEDŽIAGA IR PRODUKTO INFORMACIJA

PRIVATUMO POLITIKA

Sanofi-Aventis grupė (toliau ,,Sanofi", ,,mes", ,,mus", ,,mūsų") įsipareigoja apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir privatumą bei įgyvendina visas reikiamas priemones, kad užtikrintų tokią apsaugą pagal savo globalią privatumo politiką. Šiame informaciniame pranešime išsamiai apibūdinamas Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir būdas.

Šiame tinklalapyje surinktų asmens duomenų tvarkymą kontroliuoja Sanofi-Aventis grupė, 54 Rue La Boétie 75008 Paris, 01 53 77 40 00. Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti adresu privacy-office-global@sanofi.com.

Sanofi gali automatiškai rinkti Jūsų asmens duomenis, tokius kaip Jūsų veiksmai tinklalapyje, naudojamas interneto naršyklės tipas ir IP adresas (unikalus adresas, kuris identifikuoja Jūsų kompiuterį internete), kurį automatiškai atpažįsta mūsų tinklalapio serveris. Jūs negalite būti tiesiogiai identifikuotas iš šių asmens duomenų, jie naudojami tik renkant plačią demografinę informaciją apibendrintam naudojimui.

Sanofi gali naudoti Jūsų asmens duomenis toliau nurodytais tikslais, remdamasi savo veiklai taikomais teisiniais įsipareigojimais ar savo teisėtiems interesams apsaugoti:

 • dėl statistinių priežasčių analizuoti šio tinklalapio naudojimą Jūsų profiliu; ir
 • optimizuoti ir užtikrinti šio tinklalapio veikimą.

Jei to reikia minėtiems tikslams, Sanofi gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis šiems gavėjams:

 • mūsų personalui, atsakingam už tinklalapio valdymą;
 • mūsų vietinių filialų personalui, atsakingam už patikrinimo procedūras aukščiau aprašytiems tikslams;
 • mūsų patikimiems kontraktiniams partneriams, atsakingiems už tinklalapio prieglobą (hosting) ir (arba) surinktus duomenis;
 • teisminėms ir administracinėms institucijoms, įskaitant sveikatos priežiūros kontrolines institucijas, pagal teisinius ar reguliacinius reikalavimus ir (arba) reaguojant į konkrečius prašymus ar įsakymus, kai vykdomos teisinės arba administracinės procedūros.

Sanofi yra tarptautinė grupė. Jūsų duomenys gali būti perduodami subjektams, esantiems už Europos ekonominės erdvės ribų, tose šalyse, kurių teisės aktai nebūtinai užtikrina tokį patį duomenų apsaugos lygį, arba šalyse, kurių Europos Komisija nepripažino kaip užtikrinančių tinkamo lygio apsaugą.

Siekiant užtikrinti tinkamą Jūsų duomenų apsaugos lygį, tokį duomenų perdavimą Sanofi apsaugo laikydamasi Europos teisės reikalavimų, įskaitant visų pirma:

 • Europos Komisijos standartines sutartines sąlygas dėl duomenų perdavimo mūsų partneriams;
 • mūsų privalomas korporacines taisykles duomenų perdavimui grupės viduje.

Informacijos apie šias apsaugos priemones kopiją galite gauti susisiekę su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu adresu: privacy-office-global@sanofi.com.

Remiantis teisėmis, kurias Jums suteikia įstatymas, Jūs galite:

 • pateikę paprastą prašymą susipažinti su savo Asmens duomenimis; tokiu atveju Jūs galite paprašyti gauti savo asmens duomenų kopiją, išskyrus atvejus, kai tokie asmens duomenys yra tiesiogiai prieinami Jums;
 • paprašyti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra netikslūs, neišsamūs ar pasenę;
 • konkrečiais įstatymų numatytais atvejais pasiekti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti;
 • tam tikrais įstatymo numatytais atvejais apriboti savo duomenų tvarkymą;
 • gauti savo asmeninius duomenis, kad jie būtų perduoti trečiajai šaliai, arba pasiekti, kad jie būtų perduoti Jūsų nurodytai trečiajai šaliai, kiek tai techniškai įmanoma;
 • atsiradus bet kokioms problemoms, nusiųsti informacijos prašymą tiesiogiai mūsų duomenų apsaugos pareigūnui;
 • pateikti skundą į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius - ada@ada.lt).

Jūsų duomenys paprastai bus saugomi 3 metus. Vis dėlto mes galime išsaugoti visus ar dalį tokių duomenų, kad atitiktumėme teisinius ar reguliacinius reikalavimus arba kad apsaugotumėme Sanofi interesus.